Email:   Pass:   
Registration  |  Shopping Cart-Košík
Email:  
Pass:   
Registration  |  Shopping Cart-Košík

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nákup digitálních formátů se na portálu ikoncert.eu řídí podmínkami, jež vymezují pravidla, práva a povinnosti nakupujícího i prodávajícího pro nákup v e-shopu www.ikoncert.eu Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Miroslav Tiefenbach, Brumovice 175, PSČ 691 11 Brumovice, IČO: 64518272, DIČ: CZ6002131531.
Osobní údaje poskytnuté zákazníkem budou použity jen pro funkci internetového obchodu, případně k odeslání zboží, nebudou zneužity a poskytnuty neoprávněným stranám. Vše ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Na portálu www.ikoncert.eu je nabízen zvukově obrazový záznam elektronickou formou. Jedná se o streaming videa. Uživatel tohoto portálu bere na vědomí, že veškerý obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu a zakoupených elektronických děl.
Uživatel je povinen pro nákup zboží vytvořit uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Provozovatel je oprávněn, pokud má důvodné podezření, že uživatel porušil, nebo hodlá porušit autorská práva provozovatele či třetích osob, jsou-li jejich díla zpřístupněna pomoci webu, či práva duševního vlastnictví provozovatele, případně ustanovení těchto podmínek, pozastavit uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu, případně zcela jeho uživatelský účet zrušit a zamezit mu v užívání služeb webu.
Případné problémy s objednávkou hlaste prosím na náš e-mail carpe@carpe.cz, nebo telefonicky – 737 444 221. Objednávky zboží v tomto internetovém obchodě jsou závazné. Kupující potvrzením objednávky souhlasí s nákupním řádem. Podmínky nákupu a prodeje zboží podléhají tomuto nákupnímu řádu a zákonným ustanovením České republiky.

TERMS AND CONDITIONS

1. Purchase is subject to conditions, which sets out the rights and obligations of the purchaser and the seller to purchase in the e-shop www.ikoncert.eu. The operator of this internet shop is Miroslav Tiefenbach, Brumovice 175, PSČ 691 11 Brumovice, Česká republika, IČO: 64518272, DIČ: CZ6002131531.

2. Personal data provided by the customer will be used only for the online store.

3. User acknowledges that all web content is protected by the copyright laws and other regulations governing the protection of intellectual property.

4. Buyer confirming the order agrees with the shopping procedure.


NÁKUP / PURCHASE

1. Registrace / Registration

Před prvním nákupem se musíte registrovat. K registraci využijte registračního formuláře. V něm vyplňte všechny povinné údaje  a odesláním si vytvořte uživatelský účet. V uživatelském účtu můžete měnit své osobní údaje, kontrolovat provedené objednávky a dostávat se ke svým koupeným či půjčeným titulům. / Before you buy, you must sign up or register at first. To register, use the registration form. In it, fill in all the required information. By transmitting you create an user account. In the user account, you can change your personal informations, check your orders and get to your titles.

2. Výběr titulu / Title selection

Zvukově obrazový záznam si k nákupu vyberete vložením do virtuálního nákupního košíku. / You can choose your recording to purchase by inserting it into a virtual shopping cart.

3. Objednávka / Purchase

Z nákupního košíku můžete vstoupit do objednávkového procesu. Zde učiníte kontrolu nad vaším nákupem. Pro objednávku musíte být zaregistrováni. / From the shopping cart you can enter into the ordering process. Then you check your purchase. To order, you must be registered.

4. Platba / Payment

Následuje on-line platba. Tu můžete učinit ihned, nebo později ze svého uživatelského účtu. Pro platbu můžete zvolit některou z nabízených možností. / On-line payment follows. You can do it immediately, or later from your user account. For payment, you can choose one of the options.

5. Stáhnutí titulu  / Download title

Po zaplacení si do svého uživatelského účtu můžete stáhnout zakoupené tituly pro streamování. / After payment you can download purchased titles for streaming into your user account.


ZMĚNA REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ / CHANGE OF REGISTRATION DATA

Změnu registračních údajů provedete po přihlášení na svůj účet příkazem Editace profilu nebo kliknutím na své jméno v horní části okna. / You can make change after logging into your account by command Edit profile or by clicking on your name at the top of the window.

Zapomenuté heslo / Forgot password?

V případě, kdy zapomenete heslo ke svému účtu, postupujte podle kroků uvedených v nabídce zapomenuté heslo. / If you forget the password to your account, follow the steps given in the menu forgotten password.

Technické problémy / Technical problems

V případě problémů s nákupem kontaktujte technickou podporu. / If you have problem with the purchase, please contact: carpe@carpe.cz


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / PRIVACY POLICY

Se souhlasem zákazníků prodejce shromažďuje osobní údaje zákazníků, tj: jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Prodejce se zavazuje, že tyto osobní data neposkytne žádné další osobě a uchová si je pouze pro vlastní potřebu firmy (interní statistiky a průzkumy).
Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Svůj souhlas se zpracováním dat může zákazník kdykoliv zrušit a to odesláním e-mailu na adresu technické podpory. / With the consent of customers seller collects personal information of customers. It does not be provided to others and keep them only for private use of the company.


Máte už aplikaci iKoncert s koncertními záznamy?

AppStore Google Play