Email:   Pass:   
Registration  |  Shopping Cart-Košík
Email:  
Pass:   
Registration  |  Shopping Cart-Košík

JAK NAKUPOVAT?

Filtrování / Filtering

Nabízíme možnost jednoduchého přehledu titulů. Funkce filtrování pro některou z šesti hlavních kategorií je dostupná z horního menu (kliknutím na Alternativa, Blues, Jazz, Klasika, Folk, Rock & Pop). Po kliknutí na jeden z koncertů se vždy spustí jedna celá písnička jako ukázka z titulu. / The category is accessible from the top menu (by clicking on the Alternative, Blues, Jazz, Classical, Folk, Rock & Pop). After clicking on one of the concerts always run one whole song as an example of the title.

Kategorie / Category

Kliknete-li na některou kategorii v horním menu, dojde k její aktivaci a otevře se strana s jednotlivými koncerty. / Click on a category in the top menu to open the page with the concerts.

Umělec / Artist

Po klinutí na tuto kategorii se otevře výčet zastoupených umělců. / Click on this category to open the list of represented artists.

Koncert / Concert

Zobrazí se název vydaného digitálního titulu. / The name of the published title appears.

Rok / Year

Přináší data vzniku koncertních záznamů. / The year of the concert appears.

Obecná funkcionalita / General functionality

Každým vybráním některé z voleb výše uvedených parametrů filtru může dojít k zúžení nebo rozšíření nabídky jiného parametru. Vždy jsou k dispozici ty položky jednotlivých parametrů, po jejichž aktivaci by přibyl do výsledku hledání alespoň jeden nový titul. Aktualizace výsledků (a také nabídky parametrů) probíhá v reálném čase, vidíte tak okamžitou reakci na zadaná kritéria. / Each choice of the above parameters, the filter may cause narrowing or expansion of another parameter. Update results (and menu parameters) is in real time, so you can see an immediate response to the specified criteria.

Řazení výsledků / Sort results by

Nalezené výsledky můžete řadit dle několika kritérií. Ve výchozím nastavení se alba řadí zleva doprava podle data, kdy byly na portál vloženy. / Results found you can sort by multiple criteria. By default, the album ranks from left to right according to date when they were placed on the portal.

Streaming / Streaming

Tituly prodáváme ve formě streamingu, a to buď natrvalo  (v takovém případě Vám zakoupený titul zůstane trvale v košíčku a je k dispozici kdykoli k přehrání), nebo na zápůjčku (možno přehrát během 72 hodin, poté je „titul“ zablokován a jeho přehrání není možné). Digitální záznam je možné formou streamingu prohlížet v prohlížečích Internet Explorer 9+, Google Chrome, Opera a Safari. Pro iPady jsou koncerty k dispozici v aplikaci Carpe Diem Online (App Store) v sekci Koncerty, pro zařízení iPhone a iPod Touch vycházejí vybrané tituly jako epub v iBookstore. / Stocks are sold in the form of streaming either permanently (acquired title will remain permanently in the basket and is available at any time to play) or lease (can be played within 72 hours). Digital recording can be viewed in Internet Explorer 9+, Google Chrome, Opera and Safari. For iPads we have the application Carpe Diem Online (App Store), for the iPhone and iPod Touch are our concerts in the iBookstore.Máte už aplikaci iKoncert s koncertními záznamy?

AppStore Google Play